Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Cocon Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Dworcowej 10A, 46-300 Olesno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000766444, posługująca się numerem NIP 5761586447 oraz numerem REGON 382294250, kontakt z Administratorem – adres e-mail: biuro@cocon.pl, telefon  34 3405943, zwana dalej „Spółką”.

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem cocon.pl i nią zarządza.

Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności – przeczytaj politykę prywatności