Blog

4 sierpnia 2023

Cyberbezpieczny Samorząd dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Cyberbezpieczny Samorząd – co wiemy o projekcie?

Projekt został stworzony w związku z ogromnym wzrostem ataków i incydentów cybernetycznych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie zabezpieczeń, odpieranie ataków oraz zapobieganie i właściwe reagowanie na incydenty.

Cyberbezpieczny Samorząd – aspekty poprawy bezpieczeństwa

Najważniejsze cele, na które można uzyskać wsparcie grantowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego to:

  • wdrożenia lub aktualizacje polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia mechanizmów zwiększających odporność na ataki w cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST, kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
  • przeprowadzenie w JST audytów SZBI, potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dla kogo skierowany jest Cyberbezpieczny Samorząd?

Projekt skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami im podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, wyłączając placówki ochrony zdrowia). Oznacza to, że do grantu będzie mogło przystąpić aż 2477 gmin, 314 powiatów, 16 województw, czyli łącznie 2807 jednostek na terenie całej Polski.

Cyberbezpieczny Samorząd – poziom dofinansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie w formie grantu. Ustawodawca przewidział wsparcie na poziomie od 200 000 PLN do 850 000 PLN dla Gmin oraz do 850 000 PLN dla Powiatów i Samorządów Wojewódzkich.

Kiedy startuje Cyberbezpieczny Samorząd? 

Odpowiedź jest prosta! Już! Wnioski należy składać w terminie od 19.07.2023 – 30.09.2023 do godziny 16.00. Wnioski należy składać za pomocą systemu informatycznego LSI, (https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent)

Cyberbezpieczny Samorząd – jak napisać wniosek?

Duża część jednostek samorządów terytorialnych boryka się z ograniczonymi „mocami przerobowymi” w obszarze IT. Wychodząc naprzeciw, doradzimy i udzielimy wsparcia w przygotowaniu dopasowanego do projektu Cyberbezpieczny Samorząd rozwiązania.  Od lat projektujemy, implementujemy, supportujemy oraz szkolimy z wdrażanych przez nas technologii, zwiększając tym samym komfort pracy oraz umożliwiając maksymalne wykorzystanie rozwiązania. 

Masz pytania do projektu Cyberbezpieczny Samorząd?

Chętnie na nie odpowiemy: cyberbezpiecznysamorzad@cocon.pl